09:06 07 دسمبر 2019
 • جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • تجلیل از روز ترانسپورت شهری در مسکو
 • جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • تراموای قدیمی در جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • تجلیل از روز ترانسپورت شهری در مسکو
 • تراموای قدیمی در جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • تجلیل از روز ترانسپورت شهری در مسکو
 • جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • تراموای قدیمی در جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • تراموای قدیمی در جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • تجلیل از روز ترانسپورت شهری در مسکو
 • تراموای قدیمی در جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
 • تراموای قدیمی در جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو
© Sputnik / Vladimir Belousov
جشنواره تراموای به مناسبت روز ترانسپورت شهری مسکو

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر تجلیل از روز ترانسپورت شهری در مسکو را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر