19:18 03 جولای 2020
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت نظامی به مناسبت روز قوای بحری روسیه - شهر سن پترزبورگ
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت نظامی به مناسبت روز قوای بحری روسیه - شهر سن پترزبورگ
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت نظامی به مناسبت روز قوای بحری روسیه - شهر سن پترزبورگ
 • خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه
© Sputnik / Alexander Galperin
خروج کشتی های جنگی از شهر سن پترزبورگ در چارچوب آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر روند آمادگی برای تجلیل از روز قوای بحری روسیه در شهر سن پترزبورگ را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر