05:45 07 جون 2020
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه - قله مونت ونتوکس در آلپ فرانسه.
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه - بیابانی در استرالیا
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه- آلتی پلانو در آندس.
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه - پارک تونگاریرو.
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه - کاپادوکیا، ترکیه.
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه - مصر
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه  - امریکا
 Goblin Valley
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه - نامبیا .
 • سفر به ماه بدون خروج از خانه - اسپانیا.
© Depositphotos / Christian Mueringer
سفر به ماه بدون خروج از خانه - قله مونت ونتوکس در آلپ فرانسه.

درگالری امروز اسپوتنیک جالبترین تصاویری از مکان‌های عجیب و خارق‌العاده روی زمین که به سطح کره ماه شباهت دارند، منتشر می گردد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر