08:15 07 دسمبر 2019
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – میدان سرخ، مسکو
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر نووسیبیرسک
 • راهپیمایی به مناسبت روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر یکاترینبورگ
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – پارک گورکی، مسکو
 • نمایش نظامی به مناسبت روز قوای دیسانت هوایی روسیه – کراسنودار
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر یکاترینبورگ
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – میدان سرخ، مسکو
 • راهپیمایی به مناسبت روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر سن پترزبورگ
 • نمایش نظامی به مناسبت روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر سن پترزبورگ
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – پارک گورکی، مسکو
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر سن پترزبورگ
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • نمایش نظامی به مناسبت روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر نووسیبیرسک
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر چیتا
 • نمایش نظامی به مناسبت روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر نووسیبیرسک
 • نمایش نظامی به مناسبت روز قوای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – میدان سرخ، مسکو
 • تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – پارک گورکی، مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev
تجلیل از روز قوای دیسانت هوایی روسیه – میدان سرخ، مسکو

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر جشن روز قوای دیسانت هوایی روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر