08:59 07 دسمبر 2019
 • فواره دوستی ملل - پارک ودنخا، مسکو
 • هشتادمین سالگرد پارک ودنخا - مسکو
 • پارک ودنخا - مسکو
 • هشتادمین سالگرد پارک ودنخا - مسکو
 • جت سو-۲۷ در پارک ودنخا – مسکو
 • پارک ودنخا – مسکو
 • هشتادمین سالگرد پارک ودنخا – مسکو
 • پارک ودنخا – مسکو
 • فواره گل سنگی در پارک ودنخا – مسکو
 • مجسمه راننده تراکتور و کارگر کلخوز - پارک ودنخا، مسکو
 • پارک ودنخا – مسکو
 • هشتادمین سالگرد پارک ودنخا – مسکو
 • فواره گل سنگی در پارک ودنخا – مسکو
 • پارک ودنخا – مسکو
 • هشتادمین سالگرد پارک ودنخا – مسکو
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
فواره دوستی ملل - پارک ودنخا، مسکو

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از هشتادمین سالگرد نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد ملی یا «ودنخا» جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر