01:46 18 اگست 2019
 • ماتا هاری - 1906
 • مارگارت زله معروف به ماتا هاری، 1985
 • ماتا هاری،1905
 • گرترود مارگارت زله و رودلف مک لئود، 1987
 • ماتا هاری سال 1910
 • ماتا هاری و رودلف مک لیود
 • ماتا هاری - 1910
 • ماتا هاری - 1906
 • ماتا هاری رقاص هلندی-آلمانی،1905
 • ماتا هاری رقاص هلندی-آلمانی،1905
 • ماتا هاری سال 1910
 • ماتا هاری در روز دستگیری در 13 فبروری1917
 • ماتا هاری در حین تیراندازی، کادری از فیلم در سال 1920
 • ماتا هاری ،1911-1912
 • مجسمه ماتا هاری در لیواردن
ماتا هاری - 1906

در گالری امروز اسپوتنیک جالبترین تصاویر از رقاص معروف هالندی که در جنگ جهانی اول متهم به جاسوسی برای آلمان شد منتشر می گردد.

 گرترود مارگارت زله معروف به ماتا هاری رقاص هلندی-آلمانی و متهم به جاسوسی در جریان جنگ جهانی اول در خاک فرانسه برای آلمانی ها بود.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر