06:23 23 نوامبر 2019
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
© Sputnik / Maksim Blinov
هنرنمایی پیلوتان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه

در گالری امروز جالبترین عکس ها از هنرنمایی بهترین پیلوتان روسیه در رقابت های «آویا دارتس» در نیرو های هوایی در حومه ریازان روسیه تقدیم می شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر