04:49 13 اگست 2020
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
 • شرکت کنندگان مسابقات نهایی بین المللی بیاتلون تانک ها در روسیه
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
 • ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019
ردپای زنان در نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از نمایشگاه تسلیحات آرمیا - 2019 و مسابقات بیاتلون تانک ها در روسیه منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر