02:38 20 اکتوبر 2019
  • فوران آتشفشان جزیره رئونیون
  • فوران آتشفشان جزیره رئونیون
  • فوران آتشفشان جزیره رئونیون
  • فوران آتشفشان جزیره رئونیون
  • فوران آتشفشان جزیره رئونیون
  • فوران آتشفشان جزیره رئونیون
© AFP 2019 / Richard Bouhet
فوران آتشفشان جزیره رئونیون

در گالری امروز اسپوتنیک، شما را به تماشای تصاویری از فوران آتشفشان «پیتون دو لا فورنز» درجزیره رئونیون در اقیانوس هند دعوت می کنیم.

جزیره رئونیون در اقیانوس هند اخیرا شاهد فوران آتشفشان «پیتون دو لا فورنز» بود. گردشگران و اهالی این جزیره با فوران مواد مذاب از دهانه آتشفشان تا ارتفاع 30 متر مواجه شدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر