19:54 11 دسمبر 2019
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
 • وزارت حج و اوقاف از بازگشت اولین گروه حجاج تاجکستانی به کشور خبر داد.
 • وزارت حج و اوقاف از بازگشت اولین گروه حجاج تاجکستانی به کشور خبر داد.
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
 • بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه
© Sputnik / Амир Исаев
بازگشت حجاج تاجکستانی به دوشنبه

وزارت حج و اوقاف تاجکستان از بازگشت اولین گروه حجاج تاجکستانی به کشور خبر داد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر