00:56 23 سپتمبر 2020
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
 • مجسمه یادگاری «مادر وطن فرا می خواند» در والگاگراد
© Sputnik / Kirill Braga
بنای یادگاری "مادر وطن فرا می خواند" درشهر ولگوگراد

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از بازسازی بنای یادبود «مادر وطن فرا می خواند» در شهر ولگوگراد روسیه منتشر می گردد.

مجسمه «مادر وطن فرا می خواند»  مجسمه مشهوری است که در روسیه در شهر ولگوگراد قرار دارد این مجسمه یادبودی از نبرد استالینگراد است که در سال 1967 ساخته شده‌است.

ارتفاع این مجسمه از پایه تا نوک شمشیر 87 متر، ارتفاع هیکل 52 متر و ارتفاع شمشیر 33 متر است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر