16:02 29 فبروری 2020
 • همسر رئیس جمهور فرانسه هنگام بوسیدن رئیس جمهور امریکا در نشست گروه 7 در فرانسه
 • رهبران روسیه و امریکا در نشست جی - 7 در فرانسه
 • رهبران کشور های شرکت کننده در نشست جی 7 در فرانسه
 • برگزاری اعتراضات مردمی به نشست سران جی 7 در فرانسه
 • روسای جمهور روسیه و فرانسه به همراه همسران شان در نشست جی 7 در فرانسه
 • بوسه ها اعتراض و شوخی در نشست G7 در فرانسه
 • نخست وزیر آلمان با رئیس پارلمان اروپا دونالد توسک در نشست جی 7 در فرانسه
 • دونالد ترامپ و نخست وزیر انگلیس در نشست سران جی 7 در فرانسه
 • نشست جی 7 در فرانسه
 • اعتراضات به نشست سران جی 7 در فرانسه
 • بانوی نخست فرانسه در نشست جی 7
 • هواپیمای وزیر خارجه ایران هنگام ورود دربیاریتز فرانسه
 • دونالد ترامپ و نخست وزیر جاپان در نشست جی 7 در فرانسه
 • همسر رئیس جمهور فرانسه
 • پولیس فرانسه در بیاریتز
 • ملانیا ترامپ در نشست سران جی 7 در فرانسه
 • همسران رهبران شرکت کننده در نشست جی 7 در بیاریتز فرانسه
 • رئیس پارلمان اروپا و نخست وزیر انگلیس در نشست جی 7 در فرانسه
 • عکس دسته جمعی رهبران شرکت کننده در نشست جی 7 در فرانسه
 • همسران رهبران شرکت کننده در نشست جی 7 در بیاریتز فرانسه
 • عکس دسته جمعی رهبران شرکت کننده در نشست جی 7 در فرانسه
 • رئیس جمهور فرانسه در نشست جی 7 در فرانسه
© AP Photo / Francois Mori
همسر رئیس جمهور فرانسه هنگام بوسیدن رئیس جمهور امریکا در نشست گروه 7 در فرانسه

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از اجلاس سران گروه اقتصادی هفت که در شهر بیاریتز فرانسه برگزار شد منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر