23:55 19 اکتوبر 2019
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجوی دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
 • دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
دانشجویان دانشکده هوانوردی روسیه در مراسم سوگند نظامی.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از مراسم سوگند نظامی توسط دانشجویان دختر دانشکده هوانوردی روسیه تقدیم می شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر