08:37 11 جولای 2020
 • روسای جمهور روسیه و مغولستان – کاخ ریاست جمهوری در شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • مراسم تشریفاتی برای استقبال از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه - شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • مجسمه گئورگی ژوکوف، قوماندان نظامی و سیاست‌مدار اتحاد جماهیر شوروی در شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • مراسم تشریفاتی برای استقبال از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه - شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • گارد تشریفات کاخ ریاست جمهوری - شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • خالتما بتولغا، رئیس جمهور مغولستان
 • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و خالتما بتولغا، رئیس جمهور مغولستان – شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • بازدید رئیس جمهور روسیه از مجسمه گئورگی ژوکوف، قوماندان نظامی و سیاست‌مدار اتحاد جماهیر شوروی - شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با رئیس پارلمان مغولستان – کاخ ریاست جمهوری در شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • روسای جمهور روسیه و مغولستان در مراسم گذاشتن تاج گل بر مجسمه گئورگی ژوکوف، قوماندان نظامی و سیاست‌مدار اتحاد جماهیر شوروی - شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • نشست مطبوعاتی روسای جمهور روسیه و مغولستان
 • دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با رئیس پارلمان مغولستان – کاخ ریاست جمهوری در شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با خالتما بتولغا، رئیس جمهور مغولستان
 • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و خالتما بتولغا، رئیس جمهور مغولستان – شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • مراسم تشریفاتی برای استقبال از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه - شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
 • گارد تشریفات کاخ ریاست جمهوری - شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان
© Sputnik / Maksim Blinov
روسای جمهور روسیه و مغولستان – کاخ ریاست جمهوری در شهر اولان‌باتور، پایتخت مغولستان

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به گزارش تصویری از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به مغولستان جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر