00:06 18 سپتمبر 2019
 • مردم در حال درک خانه‌هایشان - باهاما
 • جزایر آباکو پس از طوفان ویرانگر «دوریان»
 • پیامدهای طوفان ویرانگر «دوریان» - باهاما
 • طوفان «دوریان» از فضا
 • پیامدهای طوفان ویرانگر «دوریان» - شهر ناسائو، پایتخت باهاما
 • پیامدهای طوفان ویرانگر «دوریان» - شهر فری پورت، باهاما
 • پیامدهای طوفان ویرانگر «دوریان» - شهر فری پورت، باهاما
 • جزایر آباکو پس از طوفان ویرانگر «دوریان»
 • پیامدهای طوفان ویرانگر «دوریان» - شهر فری پورت، باهاما
 • پیامدهای طوفان ویرانگر «دوریان» - شهر ناسائو، پایتخت باهاما
© AP Photo / Ramon Espinosa
مردم در حال درک خانه‌هایشان - باهاما

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به گزارش تصویری از پیامدهای طوفان ویرانگر «دوریان» در جزایر باهاما جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر