06:18 15 جولای 2020
 • لحظه برخورد طیاره به یکی از برج‌های مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • مردم در حال ترک مناطق اطراف مرکز تجارت جهانی - ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • فروریختن یکی از برج‌های مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • برج‌های مرکز تجارت جهانی از فضا - ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • پولیس در نزدیکی برج‌های مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • پولیس در نزدیکی برج‌های مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • پولیس در نزدیکی برج‌های مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • آتش‌نشان در حال گریه در نزدیکی برج‌های مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
 • حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک
© AFP 2020 / Seth Mcallister
لحظه برخورد طیاره به یکی از برج‌های مرکز تجارت جهانی – ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، شهر نیویورک

آژانس خبری اسپوتنیک در هجدهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتمبر، تصاویر این فاجعه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر