23:26 17 سپتمبر 2019
 • تغییر رنگ رودخانه ها از اثر استخراج ذغال
 • استخراج نمک ها
 • ماهیگیری
 • معادن روباز سنگ در آلمان برای استخراج مواد اولیه ساختمانی
 • ذوب شدن یخچال های گرینلند
 • استخراج ذغال
 • استخراج نمک
 • ذوب شدن یخچال های آیسلند
 • معدن سنگ مرمردر ایتالیا
 • جاری شدن سنگ و ریگ در رودخانه از اثر ذوب شدن یخچال های آیسلند
 • ذوب شدن یخچال های گرینلند
 • توده یخی در گرینلند
 • استخراج نمک
 • استخراج ذغال
 • جاده پوشیده از برف
تغییر رنگ رودخانه ها از اثر استخراج ذغال

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از یخچال های طبیعی که در حال ذوب شدن هستند و رودخانه های آلوده جهان منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر