01:45 06 جولای 2020
 • آزیلیا ایوپووا، برنده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کنندگان مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کننده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کننده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کننده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کنندگان مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کنندگان مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کننده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کنندگان مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • آزیلیا ایوپووا، برنده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کنندگان مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کنندگان مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کنندگان مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کنندگان مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • اشتراک کننده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
 • آزیلیا ایوپووا، برنده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه
© Sputnik / Maksim Bogodvid
آزیلیا ایوپووا، برنده مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» - شهر کازان، روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر مسابقه بین‌المللی زیبایی «تاتار قیزی» که در شهر کازان، روسیه برگزار شد را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر