10:35 20 اکتوبر 2020
 • مناظر پاییزی مورمانسک.
 • مناظر پاییزی مورمانسک.
 • مناظر پاییزی مورمانسک در ساحل دریای بارنتس.
 • مناظر پاییزی مورمانسک در کوهپایه کِکورسکی.
 • مناظر پاییزی مورمانسک در کوهپایه کِکورسکی.
 • مناظر پاییزی مورمانسک در کوهپایه کِکورسکی.
 • مناظر پاییزی مورمانسک .
 • مناظر پاییزی مورمانسک -سنگهای سواحل دریای بارنتس.
 • مناظر پاییزی مورمانسک -منظره توندار یا دشت سرد.
 • مناظر پاییزی مورمانسک در صخره‌های کِکورسکی.
 • مناظر پاییزی مورمانسک .
 • مناظر پاییزی مورمانسک .
 • مناظر پاییزی مورمانسک -سنگهای سواحل دریای بارنتس.
 • مناظر پاییزی مورمانسک .
 • مناظر پاییزی مورمانسک صخره‌های کِکورسکی.
© Sputnik / Pavel Lvov
مناظر پاییزی مورمانسک.

در گالری امروز اسپوتنیک، شما را به تماشای مناظر زیبای پاییز در مورمانسک روسیه می بریم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر