04:22 11 جولای 2020
 • هفته مُد لندن
 • مُدل‌ها در حال نمایش لباس - هفته مُد لندن
 • هفته مُد لندن
 • مُدل‌ها در حال نمایش لباس - هفته مُد لندن
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد لندن
 • نائومی کمبل، مُدل بریتانیایی در هفته مُد لندن
 • مُدل‌ها در حال نمایش لباس - هفته مُد لندن
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد لندن
 • هفته مُد لندن
 • مُدل‌ها در حال نمایش لباس - هفته مُد لندن
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد لندن
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد لندن
© REUTERS / Henry Nicholls
هفته مُد لندن

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به زیباترین تصاویر هفته مُد لندن جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر