03:41 11 جولای 2020
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Harry M. Walker (امریکا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Andre B. Erlich (فرانسه)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Vicki Jauron (امریکا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Vlado Pirsa (کرواسیا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Kevin SawfordBury (بریتانیا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Susan Knowler (کانادا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Andy Harris (بریتانیا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Geert Weggen (سویدن)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Bob Carter (بریتانیا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Willem Kruger (آفریقای جنوبی)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - James Vodicka (استرالیا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Eric Fisher (امریکا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Peter Haygarth (بریتانیا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - TilakRaJ'NagaRaJ (کینیا)
 • فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Txema Garcia (اسپانیا)
فینالیست مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife» ۲۰۱۹، عکاس - Harry M. Walker (امریکا)

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر فینالیست‌های مسابقه عکاسی «Comedy Wildlife Photography Awards 2019» را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر