16:54 03 اگست 2020
 • مدل کایا گربر در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل بلا هادلی در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل جی جی هادید در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل الک ویک در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل جی جی هادید در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
 • مدل در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان
© AP Photo / Luca Bruno
مدل کایا گربر در لباس از مجموعه مارک Moschino در هفته مد میلان

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از هفته مُد میلان منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر