23:03 19 جنوری 2020
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس
© REUTERS / Mike Blake
مراسم اعطای جایزه امی در لس آنجلس

در گالری امروز اسپوتنیک جالبترین تصاویر از مراسم اعطای 71 مین دور جایزه امی در لس آنجلس منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر