20:11 04 جون 2020
 • حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور زنان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور زنان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور زنان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • شمارش آرا در ولایت هرات توسط ناظران کمیسیون مستقل انتخابات
 • شمارش آرا در ولایت هرات توسط ناظران کمیسیون مستقل انتخابات
 • شمارش آرا در ولایت هرات توسط ناظران کمیسیون مستقل انتخابات
 • شمارش آرا در ولایت هرات توسط ناظران کمیسیون مستقل انتخابات
© Sputnik / Firooz Mashoof
حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر