05:20 20 اکتوبر 2019
 • حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور زنان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور زنان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور زنان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
 • شمارش آرا در ولایت هرات توسط ناظران کمیسیون مستقل انتخابات
 • شمارش آرا در ولایت هرات توسط ناظران کمیسیون مستقل انتخابات
 • شمارش آرا در ولایت هرات توسط ناظران کمیسیون مستقل انتخابات
 • شمارش آرا در ولایت هرات توسط ناظران کمیسیون مستقل انتخابات
© Sputnik / Firooz Mashoof
حضور باشنده گان ولایت هرات در انتخابات ریاست جمهوری
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر