06:28 05 اگست 2020
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
© Sputnik / Shiva Abshenas
خانه سالمندان در تهران

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از یکی از خانه های نگهداری سالمندان در تهران منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر