03:56 31 مارچ 2020
 • جزیره اولخون در در بایکال
 • چرا گردشگران به جزیره اولخون می‌روند؟
 • چرا گردشگران به جزیره اولخون می‌روند؟
 • چرا گردشگران به جزیره اولخون می‌روند؟
 • بورخان یا صخره شامانکا در جزیره اولخون در منطقه ایرکوتسک
 • مرغ دریایی بر فراز دریاچه بایکال
 • چرا گردشگران به جزیره اولخون می‌روند؟
 • چرا گردشگران به جزیره اولخون می‌روند؟
 • یکی از مغازه های سوغات در جزیره اولخون در منطقه ایرکوتسک
 • بورخان یا صخره شامانکا در جزیره اولخون در منطقه ایرکوتسک
 • چرا گردشگران به جزیره اولخون می‌روند؟
 • گاو در چراگاه در جزیره اولخون در منطقه ایرکوتسک
 • بورخان یا صخره شامانکا در جزیره اولخون در منطقه ایرکوتسک
 • یکی از مغازه های سوغات در جزیره اولخون در منطقه ایرکوتسک
 • چرا گردشگران به جزیره اولخون می‌روند؟
 • بورخان یا صخره شامانکا در جزیره اولخون در منطقه ایرکوتسک
© Sputnik / Kirill Shipitsyn
جزیره اولخون در در بایکال

بیشترین توریست‌های در جزیره اولخون شهروندان اروپایی و چینایی استند

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر