12:22 16 اکتوبر 2021
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • دریای کارائیب دریائی است در غرب اقیانوس اطلس، منطقه کارائیب در آمریکای مرکزی . نام این دریا دریای غرائب نیز است.
 • عملیات نجات مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • عملیات نجات مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • عملیات نجات مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • عملیات نجات مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • عملیات نجات مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • عملیات نجات مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
 • مرجان های دریایی در جزایر کارائیب
© REUTERS / Lucas Jackson
مرجان های دریایی در جزایر کارائیب

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از اعماق دریای کارائیب منتشر می گردد. دریای کارائیب دریائی است در غرب اقیانوس اطلس، منطقه کارائیب در امریکای مرکزی موقعیت دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر