18:19 22 فبروری 2020
 • زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • دروازه ورودی جزیره رایکرس، جایی که بزرگترین زندان جهان قرار دارد
 • کارمندان زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندگی روزمره در زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان
 • کارمندان زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندگی روزمره در زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان
 • زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندانیان در بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • کارمندان زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • مسجد در زندان رایکرس – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
 • زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان – حومه شهر نیویورک، امریکا

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر از زندگی روزمره در زندان رایکرس، بزرگترین زندان جهان جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر