00:12 22 نوامبر 2019
 • رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین - شهر نیویورک، امریکا
 • رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین - شهر نیویورک، امریکا
 • رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین - شهر نیویورک، امریکا
 • اشتراک کننده رژه سگ‌ها - شهر نیویورک، امریکا
 • اشتراک کننده رژه سگ‌ها - شهر نیویورک، امریکا
 • رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین - شهر نیویورک، امریکا
 • اشتراک کنندگان رژه سگ‌ها - شهر نیویورک، امریکا
 • اشتراک کننده رژه سگ‌ها - شهر نیویورک، امریکا
 • رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین - شهر نیویورک، امریکا
 • اشتراک کننده رژه سگ‌ها - شهر نیویورک، امریکا
 • اشتراک کنندگان رژه سگ‌ها - شهر نیویورک، امریکا
 • رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین - شهر نیویورک، امریکا
 • اشتراک کننده رژه سگ‌ها - شهر نیویورک، امریکا
 • رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین - شهر نیویورک، امریکا
 • اشتراک کنندگان رژه سگ‌ها - شهر نیویورک، امریکا
© AFP 2019 / Johannes Eisele
رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین - شهر نیویورک، امریکا

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر رژه سگ‌ها به مناسبت جشن هالووین در شهر نیویورک، امریکا را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر