14:04 16 اکتوبر 2021
 • هفته مُد چین
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد چین
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد چین
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد چین
 • هفته مُد چین
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد چین
 • هفته مُد چین
 • مُدل در حال نمایش لباس - هفته مُد چین
 • هفته مُد چین
 • مُدل‌ها در حال نمایش لباس - هفته مُد چین
 • مُدل‌ها در حال نمایش لباس - هفته مُد چین
© AFP 2021 / Wang Zhao
هفته مُد چین

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به زیباترین تصاویر هفته مُد چین جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر