02:22 12 جولای 2020
 • پارک پوشیده از برف در پتروزاودسک روسیه
 • ساحل دریا در پتروزاودسک روسیه
 • گردشگران در پای صخره سنگی پرها در منطقه کراسنویارسک
 • شفق قطبی در مجاورت رودخانه اورا در منطقه مورمانسک
 • پارک پوشیده از برف در پتروزاودسک روسیه
 • توریستی در پای مجسمه سنگی در کراسنویارسک
 • پارک پوشیده از برف در پتروزاودسک روسیه
 • زنی در حال قدم زدن در پارک پوشیده از برف در پتروزاودسک روسیه
 •  پتروزاودسک روسیه پس از بارش برف شبانه
 • پارکی در پتروزاودسک روسیه پس از بارش برف شبانه
 • پارکی در پتروزاودسک روسیه پس از بارش برف شبانه
 • گردشگران در پای صخره سنگی پرها در منطقه کراسنویارسک
 • توریستی در پای مجسمه سنگی در کراسنویارسک
 • پارکی د کراسنویارسک روسیه پس از بارش برف
 • پارکی در پتروزاودسک روسیه پس از بارش برف شبانه
 • گردشگران در پای صخره سنگی در منطقه کراسنویارسک
 • شفق قطبی در منطقه مورمانسک روسیه
 • پارکی در پتروزاودسک روسیه پس از بارش برف شبانه
© Sputnik / Ilya Timin
پارک پوشیده از برف در پتروزاودسک روسیه

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویر جالبی از مناطق مختلف روسیه که در آن زمستان با بارش نخستین برف ها آغاز گردید منتشر می گردد.

مناطقی از روسیه که در آن زمستان فرا رسیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر