10:26 30 سپتمبر 2020
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Christiaan van Heijst
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Jonathan Knowles
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Evgeny Stetsko
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Kohei Ueno
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Mustafa Hassona
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Rebeka Legovic
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Joey L
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Francesco Ruffoni
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Tom Putt
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - James Ritchie
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Sritam Kumar Sethy
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Julia SH
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Maciej Wójcik
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Tony Law
 • برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Alexis Harper
برنده مسابقه بین‌المللی عکاسی ۲۰۱۹، عکاس - Christiaan van Heijst

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر برندگان مسابقه عکاسی «International Photography Awards 2019» را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر