19:14 05 اگست 2020
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Elena Salvai
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Brian Bayliss
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Gareth Mon Jones
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Hugo Begg
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Ali Bagheri
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Bingyin Sun
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Mohammad Hossein Moheimany
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Andrei Baskevich
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Patrick Hochner
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Chris Brown
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Christine Holt
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Elena Belozorova
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Brian Michael Denton
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Peng-Gang Fang
 • برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Owen Humphreys
برنده مسابقه عکاسی آب و هوا در سال ۲۰۱۹، عکاس - Elena Salvai

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر برندگان مسابقه عکاسی آب و هوا (Weather Photographer of the Year 2019) جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر