09:57 24 جنوری 2020
 • اوو مورالس، رهبر چپگرای بولیوی که حدود 14 سال است ریاست جمهوری را در دست دارد با مخالفت شدید گروه‌های اپوزیسیون که از او می‌خواهند استعفا کرده یا انتخابات جدیدی برگزار کند، مواجه است.
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین مخالفان اوو مورالس رئیس‌جمهور انتخاب شده و پولیس بولیویا
 • درگیری بین هواداران مورالس و مخالفان بولیویا
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
اوو مورالس، رهبر چپگرای بولیوی که حدود 14 سال است ریاست جمهوری را در دست دارد با مخالفت شدید گروه‌های اپوزیسیون که از او می‌خواهند استعفا کرده یا انتخابات جدیدی برگزار کند، مواجه است.

بحران سیاسی بولیویا که پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته شدت یافت، حتی با تحقیق و تفحص سازمان کشورهای امریکایی برای حل این مناقشه هم آرام‌ نشده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر