10:39 24 جنوری 2020
 • اشتراک کنندگان فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو - میانمار
 • فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • اشتراک کنندگان فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو - میانمار
 • فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • اشتراک کنندگان فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو - میانمار
 • اشتراک کنندگان فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو - میانمار
 • فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • اشتراک کنندگان فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو - میانمار
 • مراسم افتتاحیه فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • مراسم افتتاحیه فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
 • مراسم افتتاحیه فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار
© AFP 2019 / Ye Aung Thu
اشتراک کنندگان فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو - میانمار

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به زیباترین تصاویر فستیوال فانوس‌ها یا بالون‌های آرزو در میانمار جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر