09:04 15 دسمبر 2019
  • یک روز با ماهی‌گیران سوچی
  • ماهی‌گیران در سوچی روسیه
  • ماهی‌های صید شده در دریای سیاه
  • ماهیگیر در حال تخلیه ماهی‌های صید شده
  • ماهی‌گیران در سوچی روسیه
  • ماهی‌گیران در سوچی روسیه
  • ماهی های صید شده
  • ماهی های صید شده
  • ماهی‌گیران
© Sputnik / Artur Lebedev
یک روز با ماهی‌گیران سوچی

آژانس بین‌المللی اسپوتنیک تماشای شما را به تصاویر یک روز با ماهی‌گیران در سوچی جلب می‌کند

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر