16:24 29 سپتمبر 2020
 • گزوه پیلوتاژ نیرو های هوایی فرانسه در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی2019
 • شاهزاده شیخ محمد بن النهیان در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • هواپیمای یاک 130 در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • داخل بالگرد می 30 در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • بازدید کنندگان نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • هواپیمای دو موتوره Kawasaki C-2 جاپان در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • هواپیمای A-380 امارات در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • بازدید کنندگان نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • شرکت کنندگان نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • شرکت کنندگان نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • گره پیلوتاژ The Blades aerobatic team from Britainدرنمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • غرفه روس آبارون اکسپورت در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
 • هواپیمای امریکایی در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی - 2019
© AP Photo / Kamran Jebreili
گزوه پیلوتاژ نیرو های هوایی فرانسه در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی2019

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از نمایشگاه بین المللی هوا فضای دوبی - 2019 منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر