16:36 04 اگست 2020
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازرسی از استراحت گاه در منطقه توریستی کیمگانسان
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازدید از استراحت گاهی در یاندوک
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازدید از استراحت گاهی در یاندوک
 • منطقه توریستی کیمگانسان در کوریای شمالی
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازدید از استراحت گاهی در یاندوک
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازدید از منطقه توریستی کیمگانسان در کوریای شمالی
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازدید از استراحت گاهی در یاندوک
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازرسی از کارخانه تجهیزات پزشکی مخیانسان
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازرسی از کارخانه تجهیزات پزشکی مخیانسان
 • رهبر کوریای شمالی در حال بازرسی از کارخانه تجهیزات پزشکی مخیانسان
 • رهبر کوریای شمالی در حال کنترل رزمایش نیروهای مسلح کشور
© REUTERS / KCNA
رهبر کوریای شمالی در حال بازرسی از استراحت گاه در منطقه توریستی کیمگانسان

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی هنگام بازرسی از تأسیسات مهم کشورش منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر