20:24 07 اگست 2020
 • اوگنیا مدودوا هنگام اجرای برنامه ورزشی در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • ورزشکاران روسیه، اوگنیا مدودوا و الینا زاگیتووا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
 • اوگنیا مدودوا در مسابقات رقص روی یخ در مسکو
© Sputnik / Alexander Wilf
اوگنیا مدودوا هنگام اجرای برنامه ورزشی در مسابقات رقص روی یخ در مسکو

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از اوگنیا مدودوا، قهرمان ورزش رقص روی یخ روسیه منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر