22:18 15 دسمبر 2019
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • ورزشکاران معروف رقص روی یخ در روز افتتاح میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • آلینا زاگیتووا ورزشکار معروف رقص روی یخ در روز افتتاح میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • تاتیانا نافکا و پیتر چرنیشوف ورزشکاران معروف رقص روی یخ در روز افتتاح میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو -تاتیانا نافکا و آلینا زاگیتووا ورزشکاران معروف رقص روی یخ روسیه
 • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از افتتاح میدان اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر