07:51 20 جنوری 2020
© REUTERS / Lisi Niesner
سال نو در لندن

روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف می نویسد که باید همه قبل از مرگ این شهر ها ببینند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر