00:40 12 اگست 2020
 • مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ آمریکا
USS Ronald Reaganو USS Chancellorsville.
 • کشتی جنگی آمریکا درخلیج عدن.
 • مقتدرترین نیرویدریایی جهان/ ملوان چینی
Qi Jiguang .
 • مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ چین
پروژه
094 Jin-class nuclear submarine Long .
 • مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ روسیه.
 • مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ روسیه.
 • مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ بریتانیا
HMS Dragon.
 • مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ بریتانیا
HMS Bulwark .
 • مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ جاپان
submarine Yukishio.
 • مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ جاپان
submarine Yukishio.
مقتدرترین نیروی دریایی جهان/ آمریکا
USS Ronald Reaganو USS Chancellorsville.

مجله «National Interest» پنج نیروی دریایی قدرتمند جهان از جمله روسیه، چین، امریکا، انگلیس و جاپان را نامگذاری کرد.

آمریکا بیشتر از هر کشور دیگر دارای نیرو های دریایی جنگی است و در همه آبهای جهان از جمله اقیانوس های آرام، اطلس و هند و همچنین دریاهای مدیترانه و خلیج فارس حضور دارد.

چین که در نتیجه رشد اقتصادی بودجه دفاعی خود را از سال 1989 ده برابر کرده، در مکان دوم قراردارد.

نیروی دریایی روسیه با 79 کشتی بزرگ، یک کشتیهواپیما بر، 5 کشتی جنگی، 13 قایق و 52 زیردریایی در مکان سوم قرار دارد و بریتانیا با 3 کشتی نفربر بزرگ، 19 قایق حنگی؛  7 زیردریایی اتمی تهاجمی و چهار زیردریایی مسلح به موشک های بالستیک چهارم است. جاپانبا 114 فروند کشتی از جمله 46 کشتیو همچنین 16 زیردریایی در مکان پنجم قرار گرفته  است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر