01:08 21 سپتمبر 2020
 • مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
 • مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
 • مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
 • رهبر ایران در مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران
 • رهبر مذهبی ایران در مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران
 • مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
 • مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
 • مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
 • مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
 • دختر سردار سلیمانی درمراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران
 • دختر سردار سلیمانی درمراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
 • دختر سردار سلیمانی درمراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد
© REUTERS / Nazanin Tabatabaee / WANA NEWS AGENCY
مراسم میلیونی وداع با پیکر سردارسلیمانی در تهران برگزار شد

در گالری امروز اسپوتنیک نگاره های از مراسم وداع با پیکر سردار سلیمانی که با شرکت میلیون ها تن از شهروندان ایران در تهران برگزار شد، منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر