05:35 25 فبروری 2020
 • مدل در حال نمایش لباس در هفته مد برلین
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیونDSTM در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیون KXXK - Kilian Kerner در هفته مد برلین
 • مدل ها در حال نمایش لباس در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیونAnja Gockel در هفته مد برلین
 • مدل ها در حال نمایش لباس در هفته مد برلین
 • مدل ها در حال نمایش لباس در هفته مد برلین
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیونMarc Cain در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیونMarina Hoermanseder در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیون آفریقای جنوبی در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیونMarina Hoermanseder در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیونAnja Gockel در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیونMarina Hoermanseder در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیونMarina Hoermanseder در هفته مد برلین
 • مدل در حال نمایش کلکسیونLena Hoschek در هفته مد برلین
© REUTERS / Annegret Hilse
مدل در حال نمایش لباس در هفته مد برلین

در گالری امروز اسپوتنیک جالب‌ ترین تصاویر از لباس های عجیب و غریب از هفته مد در برلین منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر