23:11 24 جنوری 2021
 • کارکنان بخش فنی مترو مسکو در حال تمیز کردن وضدعفونی کردن واگن ها
 • کارکنان بخش فنی مترو مسکو در حال تمیز کردن وضدعفونی کردن واگن ها
 • کارکنان بخش فنی مترو مسکو در حال تمیز کردن وضدعفونی کردن واگن ها
 • کارکنان بخش فنی مترو مسکو در حال تمیز کردن وضدعفونی کردن واگن ها
 • کارکنان بخش فنی مترو مسکو در حال تمیز کردن وضدعفونی کردن واگن ها
 • کارکنان بخش فنی مترو مسکو در حال تمیز کردن وضدعفونی کردن واگن ها
 • چراغ‌های کوارتز در جریان ضدعفونی کردن واگن های مترو مسکو
 • چراغ‌های کوارتز در جریان ضدعفونی کردن واگن های مترو مسکو
 • چراغ‌های کوارتز در جریان ضدعفونی کردن واگن های مترو مسکو
 • چراغ‌های کوارتز در جریان ضدعفونی کردن واگن های مترو مسکو
© Sputnik / Sergey Mamontov
کارکنان بخش فنی مترو مسکو در حال تمیز کردن وضدعفونی کردن واگن ها

کارکنان بخش فنی مترو مسکو در حال تمیز کردن وضدعفونی کردن واگن ها استند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر