10:02 28 نوامبر 2020
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکاران روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکاران فرانسه
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکار روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکاران روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکار روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکاران روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکار روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکاران روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکار فرانسه
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکار روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکار روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکاران روسی
 • مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکاران روسی
© Sputnik / Aleksander Vilf
مسابقات قهرمانی رقص روی یخ در اتریش / ورزشکاران روسی

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از مسابقات رقص روی یخ در اتریش و مراسم پایانی این مسابقات منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر