15:33 14 جولای 2020
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
 • تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی
© REUTERS / Albert Gea
تصاویری از پیروزی شیرین 5-0 بارسلونا در شب پنجصدمین پیروزی مسی

آژانس خبری اسپوتنیک، تصاویری را از بازی بارسلونا-لیگانس به شما به نشر می‌رساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر