17:20 08 اپریل 2020
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن/ شاهزاده ویلیام و همسرش
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 • اسکارلت جوهانسون / فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
 •  فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن
© AP Photo / Joel C Ryan/Invision
مهمانان بر روی فرش قرمز مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن

در گالری امروز اسپوتنیک؛ جالبترین تصاویر از مراسم اعطای جوایز بفتا در لندن منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر