23:25 12 اپریل 2021
 • گزارش تصویری قرنطینه کشتی 3700 نفره در سواحل جاپان
 • مسافر کشتی قرنطینه شده در سواحل جاپان با ماسک
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در سواحل جاپان
 • مسافران کشتی قرنطینه شده در سواحل جاپان
 • مسافران کشتی قرنطینه شده در سواحل جاپان
 • مسافران با لباس‌های محافظتی
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
 • کشتی کروز با مسافران آلوده به ویروس کرونا در جاپان
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
گزارش تصویری قرنطینه کشتی 3700 نفره در سواحل جاپان
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر