05:16 13 اگست 2020
  • اولین ربات گارسون در کابل
  • اولین ربات گارسون در کابل
  • اولین ربات گارسون در کابل
  • اولین ربات گارسون در کابل
  • اولین ربات گارسون در کابل
  • اولین ربات گارسون در کابل
  • اولین ربات گارسون در کابل
© REUTERS / Mohammad Ismail
اولین ربات گارسون در کابل

مسئول یکی از رستوران های کابل برای اولین از ربات به عنوان گارسون استفاده کرد. در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از ربات های گارسن منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر